Smithska
Det blåser nya, friska vindar.

Vår nya hemsida är under utveckling. Privatkliniken har bytt både ägare, namn och utseende.

Smithska
Tandvårdshuset
info@smithska.se

Ring för tidsbeställning:
0455 164 50

Kronan
Ronnebygatan 46
371 14 Karlskrona